Kategoriarkiv: Om rasen

Om rasen

Cavalier King Charles Spaniel
I England var dvärgspaniels ganska vanliga som sällskapshundar åt hovdamerna under drottning Elisabeth I:s tid. Den olyckliga Maria Stuart
följdes enligt historien till schavotten av sin bästa vän, en liten dvärgspaniel.
Det var emellertid kungarna av huset Stuart, som tyckte så mycket om de små hundarna, att de gav dem den kungliga titeln King Charles Spaniel.
Historien berättar att Karl II sällan sågs utan två, tre eller flera av dem i hälarna.
Helhetsintryck
Cavalier king charles spaniel är en livlig, behagfull och välbalanserad hund med milt uttryck.
Uppförande/karaktär
Rasen är käck och absolut orädd. Till Temperamentet är den glad, vänlig och tillgiven, aldrig aggressiv och utan antydan till nervositet.
Färger
De enda tillåtna färgerna är: Black and tan, ruby, blenheim och tricolor.
Sjukdomar
Det finns hälsoproblem som är mer vanligt förekommande i vår ras än i andra raser. Blåsljud på hjärtat är ärftligt konstaterat.
Det finns ett avelsprogram mot hjärtfel.
Hjärtundersökning
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen till och med 8 års ålder, även om
hunden ej längre används i avel. Lägsta ålder för officiell undersökning är 24 månader. Undersökning utförd på yngre hundar skall noteras som
preliminärt undersökningsresultat.
Undersökningen skall vara utförd av veterinärer med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och i enlighet med av SKK fastställd
metod. Hjärtintyget skall vara utfärdat på SKKs blankett. Endast hjärtintyg som insänts till SKK i original registreras.
Hälsoprogram/avelsregler/registreringsbestämmelser
Hälsoprogrammet bygger på att hjärtstatusen är känd vid parningstillfället så att uppfödaren har underlag för att bedöma djurens lämplighet för
avel. Det finns ett samband mellan avkommans hjärtstatus och den ålder då föräldradjuren haft hjärtstatus utan anmärkning (u.a.). Därför är
utgångspunkten för hälsoprogrammet att avelsdjur skall vara minst 3 år och efter denna ålder ha intyg om hjärta u.a. Endast då avelsdjurets egna
föräldrar har hjärtintyg u.a. efter fyllda 5 års ålder, kan avelsdjuret användas vid 3 års ålder. Avelsdjur skall dock vid parningsdatum alltid ha
uppnått en ålder av 3 år.
Avelsdjur skall ha officiellt intyg om hjärta u.a. som inte får vara äldre än 12 månader vid parningsdatum. Hanhund som vid lägst 8 års ålder har
intyg om hjärta u.a. men vid senare undersökning konstaterats ha blåsljud får, utan förnyad undersökning, användas i avel.
Våra hundar är alla hjärtkollade.
Vi ögonlyser och kollar patella på våra hundar.